A A A K K K
людям з порушенням зору
Відділ освіти, культури, молоді та спорту Буської міської ради
Золочівський район Львівської області

На допомогу керівникам ЗЗСО

 Наказ № 01.06-98 "Про підготовку до 2021/2022 навчального року"

Додатки до наказу №01.06-98

Методичні рекомендації до організації освітнього процесу в закладах освіти у 2021-2022 навчальному році

Як організувати навчання в новому навчальному році і провести самооцінювання школи.

Чек-лист для адміністрацій

ПОЛОЖЕННЯ про дистанційну форму здобуття повної загальної середньої освіти, затверджено наказом Міністерства освіти і науки України 08 вересня 2020 року №1115

 Лист МОН України від 02.11.2020 №1/9-609 «Щодо організації дистанційного навчання»

ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

щодо порядку підготовки закладу освіти до нового навчального року та опалювального сезону з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки життєдіяльності

 

Недискримінація_інструкція для директора_ПОГОДЖЕНО

Обовязкові_документи_з_кадрових_питань

Перелік_документівдля_реєстрації

Нормативнідокументи_з_кадрових_питань

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 27 грудня 2018 р. № 1190

Київ

 

Про затвердження Положення про сертифікацію педагогічних працівників


Відповідно до частини шостої статті 51 Закону України “Про освіту” Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Положення про сертифікацію педагогічних працівників, що додається.

2. Погодитися з пропозицією Міністерства освіти і науки щодо:

1) реалізації разом з Державною службою якості освіти та її територіальними органами, Українським центром оцінювання якості освіти та регіональними центрами оцінювання якості освіти у 2019—2021 роках відповідно до Положення, затвердженого цією постановою, пілотного проекту із сертифікації педагогічних працівників у кількості:

у 2019 році — не більше однієї тисячі вчителів початкових класів;

у 2020 та 2021 роках — відповідно до рішення Міністерства освіти і науки;

2) залучення до роботи в експертних групах із сертифікації педагогічних, науково-педагогічних працівників державних і комунальних закладів освіти чи інших осіб з досвідом педагогічної діяльності не менше ніж п’ять років.

3. Місцевим органам виконавчої влади сприяти Державній службі якості освіти та її територіальним органам, Українському центру оцінювання якості освіти та регіональним центрам оцінювання якості освіти в організації та проведенні сертифікації педагогічних працівників.

        Прем’єр-міністр України                              В. ГРОЙСМАН

Інд. 73

ПОЛОЖЕННЯ про сертифікацію педагогічних працівників

Нове положення про атестацію (коротко про головне)


НАКАЗ

12.07.2018

м. Київ

N 628

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 926/32378

Питання атестації педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

Відповідно до частини шостої статті 50 Закону України "Про освіту"статті 25 Закону України "Про позашкільну освіту"

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури, що додається.

2. Цей наказ набирає чинності з 01 вересня 2018 року, крім пункту 2, абзацу другого пункту 4 розділу III, розділу V Положення, затвердженого цим наказом, які набирають чинності з 01 січня 2019 року.

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року N 75 "Про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1311/20049 (зі змінами), крім розділів IV - VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого зазначеним наказом, які втрачають чинність з 01 січня 2019 року.

4. Установити, що:

педагогічні працівники, які підлягають атестації в 2018/2019 навчальному році, у 2018 році проходять атестацію в строки, передбачені розділом III Положення, затвердженого цим наказом;

педагогічні працівники, які не мають вищої освіти ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, але до набрання чинності цим наказом атестувалися з присвоєнням кваліфікаційних категорій, атестуються з присвоєнням кваліфікаційних категорій у загальному порядку;

педагогічні працівники, прийняті на посади до набрання чинності цим наказом, які мають освітній ступінь магістра або освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста за спеціальностями, що не відповідають навчальним дисциплінам, які вони викладають, вважаються такими, що мають відповідну посаді спеціалізацію та атестуються на загальних підставах;

педагогічне звання "Викладач-методист" вперше підтверджується педагогічними працівниками під час чергової атестації відповідно до пункту 2 глави 4 розділу V Положення, затвердженого цим наказом, після чого підтвердження цього педагогічного звання здійснюється відповідно до вимог пункту 3 глави 4 розділу V Положення, затвердженого цим наказом;

мінімальна кількість заходів з підвищення кваліфікації для проходження педагогічними працівниками чергової атестації становить:

у 2019 році - 1 захід;

у 2020 році - 2 заходи;

у 2021 році - 3 заходи;

у 2022 році - 4 заходи;

для проходження у 2018 році атестації педагогічні працівники складають у довільній формі лист самоаналізу із зазначенням власних педагогічних та методичних досягнень відповідно до умов та вимог, визначених розділами IV - VI Положення про атестацію педагогічних працівників навчальних закладів та навчально-методичних установ сфери культури, затвердженого наказом Міністерства культури України від 31 жовтня 2011 року N 75, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за N 1311/20049 (зі змінами).

5. Міністерству культури Автономної Республіки Крим, структурним підрозділам з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій:

забезпечити відповідно до компетенції виконання цього наказу під час проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти сфери культури;

організувати проведення навчання всіх зацікавлених осіб з питань застосування цього наказу.

6. Відділу мистецької і художньої освіти (Колос Т. М.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на Державного секретаря Карандєєва Р. В.

 

Міністр

Є. Нищук

ПОГОДЖЕНО:

 

Тимчасово виконуючий обов'язки
Міністра освіти і науки України

В. В. Ковтунець

Міністр соціальної
політики України

А. Рева

Голова СПО
об'єднань профспілок

Г. В. Осовий

Голова Профспілки працівників
культури України

Л. Ф. Перелигіна

Керівник Секретаріату СПО
сторони роботодавців на
національному рівні

Р. Іллічов

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства культури України
12 липня 2018 року N 628

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
16 серпня 2018 р. за N 926/32378

ПОЛОЖЕННЯ
про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури

I. Загальні положення

1. Це Положення визначає порядок проведення атестації педагогічних працівників закладів освіти та методичних, навчально-методичних, науково-методичних установ сфери культури, які забезпечують формування у здобувачів освіти фахових компетентностей (далі - заклади (установи)).

Це Положення поширюється на викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання мистецьких шкіл, студій з підготовки акторських кадрів при національних творчих колективах, спеціалізованих мистецьких шкіл-інтернатів, що належать до сфери управління Міністерства культури України, культурно-мистецьких коледжів та прирівняних до них закладів освіти сфери культури, а також на керівників та заступників керівників таких закладів (установ) у частині виконання ними педагогічної, викладацької та/або концертмейстерської роботи у передбаченому законодавством обсязі, методистів закладів, методичних, навчально-методичних та науково-методичних підрозділів, установ, на яких поширюються умови оплати праці педагогічних працівників.

2. Атестація педагогічних працівників закладів освіти сфери культури (далі - атестація) - система заходів, спрямованих на всебічне та комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності. Атестація є складовою забезпечення якості культурно-мистецької освіти та її методичного забезпечення.

3. Атестація може бути черговою або позачерговою. Чергова атестація здійснюється один раз на п'ять років, крім випадків, визначених пунктами 14, 15, 18, 19 цього розділу.

Проміжок часу між поданням заяв на проходження педагогічним працівником чергової або позачергової атестації є міжатестаційним періодом.

4. Позачергова атестація може проводитися з метою:

присвоєння/позбавлення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) - не раніше, ніж через два роки після присвоєння/позбавлення попередньої кваліфікаційної категорії (тарифного розряду);

присвоєння педагогічного звання - у будь-який рік протягом міжатестаційного періоду;

позбавлення педагогічного звання "старший викладач" - у разі відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії" (відповідного тарифного розряду);

позбавлення педагогічного звання "викладач-методист" - у разі відмови у підтвердженні кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії".

5. Позачергова атестація проводиться за ініціативою:

педагогічного працівника - у разі наявності відповідних педагогічних або методичних досягнень;

керівника закладу (установи) - у разі виявлення в результаті моніторингу якості освіти зниження педагогічним працівником якості педагогічної або методичної роботи;

керівника відділення (відділу) закладу або педагогічної ради (за відсутності в закладі відділень (відділів)) - у разі виявлення в результаті моніторингу якості освіти зниження керівником або заступником керівника закладу (установи) якості педагогічної або методичної роботи.

6. У разі успішного проходження педагогічним працівником позачергової атестації відлік строку чергової атестації ведеться від дати проходження позачергової атестації.

7. У разі тривалої (що перевищує чотири місяці) тимчасової непрацездатності педагогічного працівника або з інших поважних причин проведення його чергової атестації може бути перенесене рішенням відповідної атестаційної комісії за поданням керівника закладу (установи) на один рік із збереженням присвоєних за результатами попередньої атестації кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання до проведення атестації в установлений строк. Керівник закладу (установи) здійснює таке подання до відповідної атестаційної комісії на підставі наданих педагогічним працівником підтверджувальних документів (листок тимчасової непрацездатності, документ про довгострокове відрядження (стажування) за межами області, за кордоном тощо).

8. Педагогічний працівник, який в одному закладі (установі) має педагогічне навантаження з двох і більше навчальних дисциплін (предметів), проходить атестацію з урахуванням результатів роботи та педагогічних досягнень за кожною навчальною дисципліною (предметом), яку (який) він викладає. За результатами атестації такого педагогічного працівника приймається одне рішення про відповідність посаді та вимогам до кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) з урахуванням усіх досягнень.

У разі встановлення за результатами атестації факту відсутності або недостатності відповідних результатів та/або педагогічних досягнень за однією з навчальних дисциплін (предметів), що викладаються педагогічним працівником на одній посаді, керівник закладу (установи) за результатами атестації має право переглянути рішення щодо розподілу педагогічного навантаження за цією (цим) дисципліною (предметом) з наступного навчального періоду з дотриманням законодавства про працю.

Педагогічний працівник, який працює в одному закладі (установі) на різних посадах, проходить атестацію за кожною посадою окремо.

9. Необхідною умовою проходження педагогічним працівником будь-якого виду атестації є підвищення кваліфікації на засадах вільного вибору форм навчання, програм і навчальних закладів. Здобуття педагогічним працівником у міжатестаційний період нового ступеня вищої освіти за спеціальністю, що відповідає змісту його педагогічної (методичної) діяльності, визнається підвищенням кваліфікації.

10. За результатами атестації визначається відповідність (невідповідність) педагогічного працівника займаній посаді, присвоюються (підтверджуються) тарифний розряд, кваліфікаційна категорія, педагогічне звання відповідно до Переліку кваліфікаційних категорій і педагогічних звань педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2015 року N 1109, або відмовляється у їх присвоєнні (підтвердженні).

11. Рішення атестаційної комісії про невідповідність педагогічного працівника займаній посаді може бути підставою для його звільнення з роботи згідно з вимогами законодавства.

Наказ про звільнення працівника може бути видано лише після розгляду його апеляцій (у разі їх подання) атестаційними комісіями вищого рівня з дотриманням вимог законодавства про працю.

12. Педагогічні працівники, які працюють в закладах (установах) на умовах сумісництва або погодинної оплати праці, проходять атестацію згідно з законодавством на присвоєння (підтвердження):

кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) за кожним місцем роботи у порядку, визначеному цим Положенням;

педагогічних звань - за основним місцем роботи, крім випадків, коли основне місце роботи педагогічного працівника, який працює в закладі за сумісництвом, не пов'язане з педагогічною діяльністю на відповідній посаді. Присвоєння педагогічного звання визнається за тими місцями роботи, де працює педагогічний працівник на аналогічних посадах та якщо йому встановлена (встановлений) кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), необхідна (необхідний) для присвоєння педагогічного звання.

13. У разі переведення педагогічного працівника в інший заклад (установу) на аналогічну посаду результати попередньої атестації визнаються за новим місцем роботи до проходження таким педагогічним працівником чергової або позачергової атестації у загальному порядку.

14. У разі якщо особа атестувалася як педагогічний працівник в іншому закладі освіти при прийомі на роботу на аналогічну посаду кваліфікаційна категорія (тарифний розряд) такій особі встановлюється на підставі результатів останньої пройденої ним атестації на строк її дії.

15. За педагогічним працівником, який перебував у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (якщо дитина потребує додаткового домашнього догляду, - до досягнення дитиною шестирічного віку) та приступає до роботи за своєю посадою, зберігаються раніше присвоєні (підтверджені) кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання до проходження чергової атестації. Час перебування у відпустці по догляду за дитиною не входить до міжатестаційного періоду.

16. Педагогічному працівнику, який призначається на відповідну посаду після перерви у педагогічній діяльності, присвоюються кваліфікаційна категорія (тарифний розряд), педагогічне звання, зазначені в атестаційному листі, наданому педагогічним працівником до проходження ним чергової або позачергової атестації. Строк від попередньої атестації до дати з призначення педагогічного працівника входить до міжатестаційного періоду. Якщо перерва у роботі педагогічного працівника на відповідній посаді становила понад три роки та/або строк його чергової атестації був пропущений, чергова атестація для підтвердження або присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду), педагогічного звання проводиться через один рік після призначення.

17. Особи, призначені на посади педагогічних працівників відповідно до частини п'ятої статті 58 Закону України "Про освіту", для продовження роботи на цих посадах проходять атестацію через рік після призначення. Подальша атестація таких педагогічних працівників проводиться у загальному порядку.

18. Педагогічні працівники, які здобувають ступінь вищої мистецької освіти без відриву від педагогічної роботи в закладі (установі), проходять атестацію у загальному порядку.

19. Успішне проходження педагогічним працівником сертифікації зараховується як проходження ним атестації і є підставою для присвоєння йому чергової кваліфікаційної категорії (тарифного розряду).

20. Не підлягають атестації педагогічні працівники, педагогічний стаж яких станом на 01 вересня поточного року становить менше двох років.

II. Створення, склад та повноваження атестаційних комісій

1. Для організації та проведення атестації педагогічних працівників щороку до 10 вересня створюються атестаційні комісії:

у закладах (установах), у штаті яких працює десять і більше педагогічних працівників;

в органах управління (Міністерстві культури Автономної Республіки Крим, структурних підрозділах з питань культури обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій) (далі - органи управління), яким підпорядковані заклади (установи);

в Мінкультури.

2. Атестація педагогічних працівників закладів (установ) зі статусом юридичної особи, у штаті яких працює менше десяти педагогічних працівників, може проводитися безпосередньо атестаційною комісією органу управління або у визначеному нею іншому закладі відповідного рівня.

Атестація педагогічних працівників методичних (науково-методичних) установ проводиться атестаційними комісіями органів управління.

Атестація педагогічних працівників Державного науково-методичного центру змісту культурно-мистецької освіти здійснюється атестаційною комісією Мінкультури.

3. Атестаційна комісія утворюється у складі голови, заступника голови, секретаря та членів комісії.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) входять за посадами керівник та/або заступник керівника закладу (згідно з визначеними обов'язками), завідувачі відділів, відділень, голови предметно-циклових комісій, методичних об'єднань, керівники філій закладу (за наявності), представник відповідної профспілкової організації, а в разі її відсутності - інший представник трудового колективу. До атестаційної комісії закладу (установи) також можуть входити керівники (заступники керівника) або педагогічні працівники закладів (установ), педагогічні працівники яких проходять атестацію у цьому закладі відповідно до абзацу першого пункту 2 цього розділу.

До складу атестаційної комісії закладу (установи) можуть входити представник засновника або уповноваженого ним органу з числа посадових осіб та представник наглядової (піклувальної) ради закладу (за наявності).

4. До складу атестаційної комісії, що створюється в органі управління та в Мінкультури, входить за посадою керівник структурного підрозділу з питань спеціалізованої освіти Мінкультури, керівник або спеціаліст структурного підрозділу з питань спеціалізованої мистецької освіти Міністерства культури Автономної Республіки Крим, керівник або заступник керівника структурного підрозділу з питань культури обласної, Київської та Севастопольської міських адміністрацій, представник (представники) методичної установи, який (які) має (мають) достатній професійний досвід та фахову освіту відповідного спрямування, керівники чи заступники керівників або керівники відділів (відділень, інших структурних підрозділів) закладів вищої та фахової передвищої освіти, підпорядковані відповідному органу управління, Мінкультури, а також можуть входити керівники мистецьких шкіл не більше однієї особи.

До атестаційної комісії з атестації педагогічних працівників закладів вищої або фахової передвищої освіти та методичних установ не можуть входити представники мистецьких шкіл.

5. До складу атестаційних комісій також входять за їх згодою представники громадських об'єднань, установчі документи яких передбачають діяльність у сфері культурно-мистецької освіти, представник профспілки (по одному представнику не більше ніж від двох громадських об'єднань).

До роботи атестаційних комісій за необхідності можуть залучатися представники юридичних служб органів управління або закладів (установ) з правом дорадчого голосу.

6. Кількісний та персональний склад атестаційної комісії визначає керівник відповідного суб'єкта її утворення. Кількість членів атестаційної комісії не може становити менше п'яти осіб.

7. Головою атестаційної комісії закладу (установи) є його керівник або заступник керівника (згідно з визначеними обов'язками), крім випадків, передбачених пунктом 9 цього розділу.

Головою атестаційної комісії органу управління, Мінкультури є відповідно керівник структурного підрозділу з питань спеціалізованої освіти Мінкультури, керівник структурного підрозділу з питань спеціалізованої мистецької освіти Міністерства культури Автономної Республіки Крим, керівник або заступник керівника структурного підрозділу з питань культури обласної, Київської та Севастопольської міських адміністрацій.

8. Заступник голови та секретар атестаційної комісії закладу обираються на її першому засіданні, яке проводиться не пізніше ніж через два робочі дні після затвердження персонального складу атестаційної комісії.

9. Керівник або заступник керівника закладу (установи) не може очолювати атестаційну комісію під час проходження ним атестації. У такому разі на засіданні атестаційної комісії обирається головуючий з числа членів атестаційної комісії, повноваження якого поширюються на роботу атестаційної комісії одноразово.

10. Педагогічні працівники, які входять до складу атестаційної комісії, проходять атестацію на загальних підставах та не беруть участі у голосуванні щодо себе.

Порядок голосування (відкрите чи таємне) при прийнятті рішень щодо атестації педагогічних працівників визначається на засіданні атестаційної комісії, що фіксується в протоколі. У разі проведення атестації педагогічного працівника в його присутності рішення про результати його атестації приймається таємним голосуванням.

11. Голова атестаційної комісії:

розробляє графік проведення засідань атестаційної комісії та визначає кількість засідань атестаційної комісії відповідно до потреби;

веде засідання атестаційної комісії;

бере участь у голосуванні при прийнятті рішень атестаційної комісії, крім випадків, визначених пунктом 9 цього розділу;

підписує протоколи засідань атестаційної комісії;

підписує атестаційні листи, оформлені за результатами атестації педагогічних працівників.

12. Секретар атестаційної комісії:

приймає та реєструє заяви педагогічних працівників щодо їх атестації, у тому числі заяви, надані в електронній формі;

приймає та зберігає атестаційні документи, у тому числі надані в електронній формі, до розгляду їх атестаційною комісією відповідно до графіка проведення атестації;

веде протоколи засідань атестаційної комісії;

оформлює атестаційні листи педагогічних працівників, які проходять атестацію;

підписує атестаційні листи;

повідомляє педагогічних працівників про необхідність присутності на засіданні атестаційної комісії під підпис.

13. Атестаційна комісія:

на першому засіданні обирає заступника голови і секретаря атестаційної комісії та схвалює графік проведення засідань;

визначає адресу електронної пошти для подання атестаційних документів у електронному вигляді (за необхідності);

оприлюднює інформацію, визначену в абзацах другому - третьому цього пункту, шляхом розміщення її на офіційному веб-сайті суб'єкта утворення атестаційної комісії, а також у закладах (установах);

приймає рішення про перенесення строку атестації педагогічного працівника на один рік у випадках, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення.

Рішення, прийняті на першому засіданні атестаційної комісії, оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 1 до цього Положення.

14. Атестаційна комісія закладу (установи):

вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;

приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії" або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);

порушує клопотання перед атестаційною комісією органу управління, Мінкультури про позбавлення звання "Старший викладач" у разі встановлення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

надає за необхідності рекомендації щодо підвищення якості роботи педагогічним працівникам, які атестуються.

15. Атестаційна комісія органу управління:

вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;

приймає вмотивовані рішення про відповідність (невідповідність) педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "Старший викладач", "Викладач-методист" або про відмову в такому присвоєнні (підтвердженні);

розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій закладів (установ) та приймає вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій у двотижневий строк від дати їх надходження;

розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання "Старший викладач" у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій закладів (установ), надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

16. Атестаційна комісія Мінкультури:

вивчає на підставі поданих педагогічними працівниками атестаційних документів їх педагогічні та/або методичні досягнення, встановлює їх відповідність вимогам, установленим законодавством та цим Положенням, за необхідності перевіряє їх достовірність;

приймає вмотивовані рішення про відповідність педагогічних працівників займаним посадам, присвоєння (підтвердження) їм тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "Старший викладач", "Викладач-методист" або про відмову у такому присвоєнні (підтвердженні);

розглядає апеляції на рішення атестаційних комісій нижчого рівня та приймає вмотивовані рішення щодо задоволення чи відмови у задоволенні апеляцій у двотижневий строк від дати їх надходження;

розглядає клопотання атестаційної комісії закладу (установи) та приймає відповідне вмотивоване рішення щодо позбавлення звання "Старший викладач" у разі присвоєння кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) нижчої (нижчого), ніж необхідна (необхідний) для присвоєння (підтвердження) педагогічного звання;

здійснює контроль за обґрунтованістю та вмотивованістю рішень відповідних атестаційних комісій нижчого рівня та надає рекомендації щодо поліпшення їхньої роботи.

17. Рішення щодо позбавлення звання "старший викладач", передбачене абзацом п'ятим пункту 15 та абзацом п'ятим пункту 16 цього розділу, атестаційними комісіями органу управління, Мінкультури може бути прийняте тільки після розгляду апеляції педагогічного працівника на рішення атестаційної комісії закладу (установи) щодо позбавлення кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії" (відповідного тарифного розряду), якщо така апеляція була подана. В іншому разі таке рішення може бути прийняте тільки після завершення строку подання апеляцій, передбаченого пунктом 1 розділу IV цього Положення.

18. Керівник закладу (установи), органу управління, Мінкультури, де проводиться атестація педагогічних працівників, створює умови для роботи атестаційних комісій.

III. Строки та порядок проведення атестації

1. Строки проведення атестації визначаються атестаційною комісією на її першому засіданні в межах строків, визначених цим Положенням.

2. Не пізніше 10 червня керівник закладу (установи) своїм наказом затверджує список педагогічних працівників, які підлягають атестації в поточному календарному році. Із зазначеним наказом педагогічні працівники, які підлягають атестації, повинні бути ознайомлені під підпис не пізніше останнього робочого дня перед виходом у щорічну відпустку.

3. Персональний склад атестаційних комісій має бути затверджений суб'єктами їх створення не пізніше 10 вересня.

4. Педагогічні працівники, які підлягають атестації відповідно до цього Положення або які виявили бажання пройти позачергову атестацію на відповідність займаній посаді та для присвоєння (підтвердження) вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії "спеціаліст", "спеціаліст другої категорії", "спеціаліст першої категорії", не пізніше 10 жовтня подають заяву про проходження атестації за формою згідно з додатком 2 до цього Положення, до якої додаються атестаційні документи:

лист самоаналізу педагогічного працівника з показниками професійної діяльності, педагогічних та/або методичних досягнень, отриманих педагогічним працівником у результаті педагогічної або методичної діяльності в міжатестаційний період відповідно до розділу V цього Положення, за формою згідно з додатком 3 до цього Положення;

документи, що підтверджують зазначені в листі самоаналізу результати роботи на посаді, педагогічні та/або методичні досягнення;

документи, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації;

письмова згода на обробку персональних даних;

інші документи, визначені законодавством, та/або документи, які педагогічний працівник вважає необхідним надати, зокрема для підтвердження його педагогічних та/або методичних досягнень.

5. Для присвоєння (підтвердження) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії", педагогічних звань "Старший викладач", "Викладач-методист" заяви про проходження атестації та атестаційні документи, зазначені у пункті 4 цього розділу, подаються педагогічними працівниками до атестаційної комісії органу управління, Мінкультури не пізніше 15 жовтня.

6. Якщо кінцевий строк розгляду атестаційних документів та прийняття рішення атестаційними комісіями припадає на вихідний або святковий день, він продовжується до наступного робочого дня.

7. Педагогічний працівник, який підлягає атестації та який не надав атестаційні документи у визначений цим Положенням строк (крім випадків, передбачених пунктом 7 розділу I цього Положення), вважається таким, який не пройшов атестацію на відповідність займаній посаді.

8. Заява про проходження атестації може бути подана до атестаційної комісії в електронній формі шляхом надсилання заяви та атестаційних документів (у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ - окремим файлом) на визначену атестаційною комісією адресу електронної пошти або у паперовому вигляді. Під час подання заяви та атестаційних документів у паперовій формі всі атестаційні документи мають бути подані також в електронному вигляді.

9. Заяви педагогічних працівників про проходження атестації з доданими до них атестаційними документами реєструються секретарем атестаційної комісії та зберігаються в нього до розгляду на засіданнях атестаційної комісії.

Відмова педагогічному працівнику, який бажає пройти позачергову атестацію, в прийнятті та реєстрації його заяви про проходження атестації та атестаційних документів, а також відмова у розгляді атестаційних документів та проведенні позачергової атестації педагогічного працівника не допускаються, якщо документи подані педагогічним працівником з дотриманням вимог цього Положення.

10. Атестаційна комісія вивчає подані документи на предмет повноти пакета документів і відповідності вимогам законодавства та цього Положення, у разі необхідності перевіряє їх достовірність та виносить вмотивоване рішення про результати атестації педагогічних працівників:

атестаційна комісія закладу (установи) - не пізніше 30 жовтня;

атестаційна комісія органу управління, Мінкультури - не пізніше 20 листопада.

11. У разі виникнення в атестаційної комісії сумнівів щодо достовірності атестаційних документів або інших питань до педагогічного працівника, пов'язаних з його атестаційними документами, атестаційна комісія письмово запрошує такого педагогічного працівника на засідання для надання пояснень.

Письмове запрошення на засідання атестаційної комісії підписується її головою та не пізніше ніж за три робочі дні до проведення засідання вручається секретарем атестаційної комісії педагогічному працівнику під підпис.

У разі запрошення педагогічного працівника на засідання атестаційної комісії органу управління письмове запрошення надсилається на електронну адресу відповідного закладу (установи) у сканованому вигляді та поштовим відправленням з повідомленням про вручення не пізніше ніж за п'ять робочих днів до проведення засідання відповідної атестаційної комісії.

12. Педагогічний працівник за бажанням може бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час розгляду його атестаційних документів. Атестаційна комісія не має права відмовити педагогічному працівнику у задоволенні його бажання бути присутнім на засіданні атестаційної комісії під час його атестації.

13. Керівник або інший представник закладу, педагогічні працівники якого атестуються атестаційною комісією іншого закладу, атестаційною комісією органу управління або атестаційною комісією Мінкультури, може представляти у зазначених комісіях інтереси педагогічних працівників, які атестуються, та оригінали поданих ними документів виключно за їх дорученням.

14. У разі прийняття рішення про відмову у присвоєнні (підтвердженні) педагогічному працівнику вищого тарифного розряду, кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії" або "спеціаліст першої категорії" атестаційна комісія закладу (установи) атестує педагогічного працівника на відповідність кваліфікаційній категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення.

15. У разі прийняття рішення про відмову педагогічному працівнику в присвоєнні (підтвердженні) кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії" атестаційна комісія органу управління направляє атестаційні документи такого педагогічного працівника до закладу (установи), в якому (якій) він працює, для проведення його атестації на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його педагогічні досягнення.

16. Рішення атестаційної комісії про результати атестації педагогічних працівників оформлюються протоколом за формою згідно з додатком 4 до цього Положення, який підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії, секретар.

17. На підставі рішення атестаційної комісії закладу (установи) її секретар оформлює атестаційний лист за формою згідно з додатком 5 до цього Положення, до якого вноситься результат атестації педагогічного працівника. Атестаційний лист оформлюється у двох примірниках, які підписують голова (головуючий на засіданні) атестаційної комісії та секретар. Перший примірник атестаційного листа видається педагогічному працівнику, другий - додається до його особової справи.

18. Рішення атестаційної комісії закладу (установи), в якому (якій) проходили атестацію педагогічні працівники іншого закладу (установи), атестаційної комісії органу управління та атестаційної комісії Мінкультури про результати атестації доводиться до відома керівника відповідного закладу (установи) не пізніше ніж через сім робочих днів з дня проведення останнього засідання атестаційної комісії шляхом надсилання витягу з протоколу засідання атестаційної комісії та атестаційних листів на електронну адресу відповідного закладу (установи) у сканованому вигляді та поштовим відправленням з повідомленням про вручення.

19. Атестаційні документи педагогічних працівників, які атестувалися в іншому закладі (установі), атестаційною комісією органу управління або атестаційною комісією Мінкультури, після прийняття атестаційною комісією рішення про результати атестації надсилаються до закладу (установи) за місцем роботи педагогічного працівника.

20. Рішення атестаційної комісії вводиться в дію наказом керівника органу управління, Мінкультури, закладу (установи). Відповідний наказ має бути виданий не пізніше ніж через три робочі дні з дня прийняття рішення атестаційної комісії закладу (установи) або отримання документів, зазначених у пункті 15 цього розділу.

Педагогічні працівники повинні бути ознайомлені під підпис з наказом закладу (установи) про результати атестації протягом трьох робочих днів з дня його видання. Під час ознайомлення педагогічного працівника з наказом про результати атестації йому видається атестаційний лист.

Педагогічний працівник має право особисто ознайомитися з рішенням атестаційної комісії органу управління або атестаційної комісії Мінкультури про результати його атестації та отримати свій примірник атестаційного листа у секретаря відповідної атестаційної комісії під підпис.

21. Примірники атестаційних листів зберігаються в закладі (установі) відповідно до Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 12 квітня 2012 року N 578/5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 квітня 2012 року за N 571/20884.

Заява про атестацію, лист самостійного аналізу педагогічного працівника, витяг з протоколу з рішенням за результатами атестації та копії документів, що підтверджують проходження педагогічним працівником підвищення кваліфікації, зберігаються в особовій справі педагогічного працівника до наступної атестації.

IV. Оскарження рішень атестаційних комісій

1. У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії він має право подати апеляцію протягом десяти робочих днів з дня ознайомлення з наказом про результати атестації.

2. Апеляція на рішення атестаційної комісії закладу (установи) подається педагогічним працівником до атестаційної комісії органу управління.

Апеляція на рішення атестаційної комісії органу управління подається педагогічним працівником до атестаційної комісії Мінкультури.

3. Апеляція подається у письмовій формі, до якої мають входити такі документи:

апеляційна заява за формою згідно з додатком 6 до цього Положення;

копія атестаційного листа з зазначеним рішенням відповідної атестаційної комісії;

атестаційні документи, що подавалися на атестацію;

згода на обробку персональних даних.

4. Апеляція може подаватися в електронній формі шляхом надсилання зазначених у пункті 3 цього розділу документів (у сканованому вигляді (формат PDF), кожен документ - окремим файлом) на визначену відповідною атестаційною комісією адресу електронної пошти або у паперовій формі. Під час подання апеляції у паперовій формі всі документи мають бути подані також в електронному вигляді.

5. Атестаційна комісія органу управління виносить рішення щодо розгляду апеляції педагогічного працівника на рішення атестаційної комісії закладу (установи) про задоволення або відмову у задоволенні апеляції протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження апеляції. При розгляді апеляції педагогічного працівника до складу атестаційної комісії не може входити особа, яка приймала рішення, що оскаржується.

У разі незгоди педагогічного працівника з рішенням атестаційної комісії щодо розгляду його апеляції він може оскаржити це рішення до суду.

6. Рішення атестаційної комісії з розгляду апеляцій оформлюється протоколом, який підписують голова та секретар атестаційної комісії.

Витяг з протоколу щодо розгляду апеляцій, оформлений згідно з додатком 7 до цього Положення, протягом семи робочих днів надсилається педагогічному працівнику за місцем його роботи та керівнику відповідного закладу (установи).

Керівник закладу (установи) вводить в дію рішення про апеляцію, що задоволена, шляхом видання відповідного наказу, з яким педагогічний працівник повинен бути ознайомлений під підпис.

7. Керівник закладу (установи), не згодний з рішенням атестаційної комісії про результати атестації педагогічного працівника, має право звернутися з апеляцією до атестаційної комісії органу управління або атестаційної комісії Мінкультури відповідно до їх компетенції. У такому разі керівник надає відповідній атестаційній комісії, яка проводила атестацію педагогічного працівника, заяву про апеляцію з документами, що підтверджують викладені в ній факти.

Педагогічний працівник, щодо результатів атестації якого керівником закладу (установи) подана апеляція, на вимогу атестаційної комісії, до якої подана апеляція, надає свої атестаційні документи.

Атестаційна комісія розглядає апеляцію в порядку, визначеному пунктами 5, 6 цього розділу.

Керівник закладу (установи), який подав апеляцію, та педагогічний працівник, щодо якого подана апеляція, мають право бути присутніми на засіданні відповідної атестаційної комісії з розгляду апеляції.

8. Оплата праці працівників з урахуванням результатів атестації здійснюється з 01 січня календарного (фінансового) року, наступного за роком, в якому відбулася атестація, з обов'язковим проведенням перерахунку з дня прийняття рішення атестаційною комісією про підвищення тарифного розряду, кваліфікаційної категорії або присвоєння педагогічного звання. Оплата праці з урахуванням результатів атестації у разі зниження кваліфікаційної категорії або скасування педагогічного звання здійснюється з дня прийняття відповідного рішення атестаційною комісією.

9. Трудові спори з питань звільнення з роботи педагогічних працівників за результатами атестації вирішуються відповідно до трудового законодавства.

V. Умови, критерії та результативні показники, які враховуються при визначенні відповідності педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури займаній посаді, присвоєнні тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

1. Загальні умови визначення відповідності педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури займаній посаді, присвоєння тарифних розрядів, кваліфікаційних категорій, педагогічних звань

1. Особі вперше присвоюються тарифний розряд, кваліфікаційна категорія відповідно до її освітньої та/або професійної кваліфікації:

тарифний розряд - молодший бакалавр (молодший спеціаліст), молодший бакалавр, бакалавр за спеціальністю, що відповідає навчальній дисципліні (для концертмейстера - за спеціальністю "Музичне мистецтво");

кваліфікаційна категорія "спеціаліст" - магістр/спеціаліст за спеціальністю, що відповідає навчальній дисципліні та/або напряму методичної роботи (для концертмейстера - за спеціальністю "Музичне мистецтво").

2. Присвоєння педагогічним працівникам кваліфікаційних категорій (тарифних розрядів) здійснюється послідовно на підставі щорічного внутрішнього моніторингу якості освіти та самостійного аналізу роботи педагогічного працівника.

Для підтвердження, присвоєння чергової кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або педагогічного звання педагогічний працівник має підтвердити відповідність займаній посаді та досягти обов'язкових мінімальних результативних показників роботи за відповідними критеріями, визначеними у цьому розділі.

У разі виконання протягом п'ятирічного міжатестаційного періоду результативних показників, вищих за результативні показники чергової кваліфікаційної категорії, педагогічний працівник може атестуватися на присвоєння кваліфікаційної категорії, якій відповідають його результативні показники незалежно від черговості.

3. Педагогічні працівники, які працюють на посадах викладачів, концертмейстерів, майстрів виробничого навчання і не мають вищої освіти освітнього ступеня магістра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, атестуються на відповідність посаді та встановлення відповідного тарифного розряду.

2. Критерії та результативні показники відповідності педагогічного працівника займаній посаді

1. Як критерії відповідності займаній посаді враховуються освітня та/або професійна кваліфікація педагогічного працівника, а також такі відповідні результативні показники роботи, яких він досяг у міжатестаційний період.

2. Результативними показниками є:

1) дотримання:

правил внутрішнього трудового розпорядку;

вимог статті 7 Закону України "Про освіту" щодо мови освітнього процесу;

2) наявність оформленої належним чином навчальної та/або службової (методичної) документації;

3) участь у:

засіданнях педагогічної ради закладу, відповідного відділу (відділення, предметно-циклової комісії) або у засіданнях методичної ради установи (для методистів);

методичних заходах, що проводяться у закладі (установі) та методичних об'єднаннях різного рівня (міські, районні, обласні, всеукраїнські), діяльність яких спрямована на обмін педагогічним та/або методичним досвідом, як слухач або доповідач (щороку не менш як 2 заходи);

4) підвищення кваліфікації з навчальних дисциплін, які він викладає, або за напрямами методичної роботи (для методистів), у тому числі з інших спеціальностей або видів діяльності, пов'язаних з його роботою (протягом міжатестаційного періоду - 5 заходів, з них: 1 захід обсягом 60 академічних годин, що відповідає 2 кредитам Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (ЄКТС). Додатковим результативним показником, який враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є факт проходження підвищення кваліфікації з інших від фаху викладання (діяльності) спеціальностей, пов'язаних з процесом викладання навчальної дисципліни (педагогіка, психологія, інформаційно-комп'ютерні технології, управління часом тощо);

5) відсутність або наявність (кількість) конфліктів у колективі (класі, групі), пов'язаних з професійною діяльністю, роль у них педагогічного працівника (запобігання конфліктам (нейтралізація негативних дій конфліктних осіб), участь у конфлікті, ініціювання конфлікту);

6) оцінка освітнього процесу за кожною навчальною дисципліною (предметом) здобувачами освіти, їхніми батьками або іншими законними представниками за результатами щорічного добровільного опитування у межах внутрішнього моніторингу якості освіти (застосовується для оцінювання педагогічних працівників, які ведуть викладацьку та/або концертмейстерську діяльність).

3. Критерії та обов'язкові мінімальні результативні показники роботи педагогічних працівників, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій

1. Для викладачів:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій у міжатестаційний період (педагогічними досягненнями), є:

1) реалізація змісту, форм, методів і засобів навчального процесу:

"спеціаліст"

заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів навчання для конкретної навчальної дисципліни;

"спеціаліст другої категорії"

заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів навчання для конкретної навчальної дисципліни, частково застосовуються елементи інших методик (методи, прийоми, засоби, елементи навчального репертуару);

"спеціаліст першої категорії"

заняття проводяться з широким застосуванням елементів різних методик (методи, прийоми, засоби, елементи навчального репертуару), розробляється педагогічна проблема, яка потребує вирішення;

"спеціаліст вищої категорії"

розроблено власний метод викладання (прийом, засіб, навчальний репертуар), спрямований на вирішення педагогічної проблеми та підвищення якості культурно-мистецької освіти, нові підходи до навчання і розвитку здобувачів освіти, які мають доведену ефективність.

За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються показники щодо фактів викладання, проведення майстер-класів на міжнародних заходах в Україні та за її межами, у тому числі на запрошення іноземних закладів освіти, самостійне рецензування навчальних програм, підручників, посібників, створених педагогічними працівниками закладів культурно-мистецької освіти відповідного рівня.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є:

застосування комп'ютерних технологій та/або сучасниих технічних засобів під час проведення аудиторних занять - від 10 % часу, передбаченого робочою навчальною програмою з дисципліни викладання;

забезпечення (організація) відвідування здобувачами освіти культурно-мистецьких заходів, інших мистецьких акцій (концертів, вистав, виставок тощо), пов'язаних зі змістом мистецької освіти, передбаченим навчальною програмою як у межах уроків (занять), так і в позаурочний час;

2) кількість здобувачів освіти з числа тих, кого він навчає, які:

досягли навчальних результатів, визначених навчальною програмою за підсумками відповідних років навчання (не застосовується для оцінювання викладачів культурно-мистецьких коледжів), від загальної кількості здобувачів, які навчаються у класі відповідного викладача:

"спеціаліст"

50 %;

"спеціаліст другої категорії"

60 %;

"спеціаліст першої категорії"

70 %;

"спеціаліст вищої категорії"

80 %;

завершили повний курс навчання, передбачений освітньою програмою або типовим навчальним планом (не застосовується для оцінювання викладачів культурно-мистецьких коледжів, а також викладачів мистецьких шкіл, які викладають теоретичні дисципліни, ведуть групові заняття, що не є фахом, або навчальні дисципліни, що викладаються як предмет за вибором, факультатив тощо (варіативна складова освітньої програми)), від загальної кількості здобувачів, які навчаються у класі відповідного викладача:

"спеціаліст"

60 %;

"спеціаліст другої категорії"

70 %;

"спеціаліст першої категорії"

80 %;

"спеціаліст вищої категорії"

90 %;

регулярно відвідують заняття (для викладачів мистецьких шкіл, які викладають теоретичні дисципліни, ведуть групові заняття, що не є фахом, або навчальні дисципліни, що викладаються як предмет за вибором, факультатив тощо (варіативна складова освітньої програми)), від загальної кількості здобувачів, які вивчають відповідну навчальну дисципліну:

"спеціаліст"

60 %;

"спеціаліст другої категорії"

70 %;

"спеціаліст першої категорії"

80 %;

"спеціаліст вищої категорії"

90 %;

взяли участь у культурологічних заходах, проектах, наукових, науково-практичних конференціях від загальної кількості здобувачів, які вивчають відповідну навчальну дисципліну (для викладачів культурологічних спеціальностей коледжів, не застосовується для оцінювання викладачів мистецьких шкіл та середніх спеціалізованих шкіл-інтернатів):

"спеціаліст"

20 %;

"спеціаліст другої категорії"

30 %;

"спеціаліст першої категорії"

40 %;

"спеціаліст вищої категорії"

50 %.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність випускників, які:

продовжили навчання в закладі за освітніми програмами наступного підрівня початкової мистецької освіти (тільки для викладачів мистецьких шкіл);

вступили до закладів профільної, фахової передвищої або вищої освіти за спеціальностями, які вимагають демонстрування під час вступу компетентностей у сфері відповідного виду мистецтва;

працевлаштовані після випуску і пропрацювали три і більше років за отриманою спеціальністю (для викладачів культурно-мистецьких коледжів);

3) кількість публічних виступів кожного здобувача освіти (сольних або у складі колективу) або демонстрацій його творів на культурно-мистецьких заходах, не враховуючи контрольні заходи (для викладачів мистецьких спеціальностей):

"спеціаліст"

1 у закладі / населеному пункті;

"спеціаліст другої категорії"

1 у закладі / населеному пункті / районі;

"спеціаліст першої категорії"

1 у закладі / населеному пункті / районі, області (місті Києві);

"спеціаліст вищої категорії"

1 у закладі / населеному пункті / районі / області (місті Києві) / за кордоном.

Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність здобувачів, які стали переможцями (лауреатами, дипломантами) учнівських або студентських мистецьких, у тому числі виконавських конкурсів.

2. Для концертмейстерів:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні чергової кваліфікаційної категорії, досягнутими концертмейстером за міжатестаційний період (педагогічні досягнення), є:

1) рівень володіння:

навчальним репертуаром та/або навичками музичної імпровізації (для концертмейстерів, що супроводжують джазових та естрадних виконавців);

специфікою, прийомами супроводу сольного (колективного) виконавства (відповідно до спеціалізації виконавця);

2) рівень творчого контакту зі здобувачами освіти та застосування прийомів ансамблевої взаємодії зі здобувачем (колективом);

3) кількість публічних виступів здобувачів освіти (сольних або в колективі), які супроводжував концертмейстер під час культурно-мистецьких заходів відповідного рівня (не застосовується для концертмейстерів відділів/відділень хореографії, концертмейстерів хору, вокалістів тощо, публічні виступи яких не вимагають супроводу концертмейстера):

"спеціаліст"

50 % у закладі;

"спеціаліст другої категорії"

60 % у закладі / населеному пункті / районі;

"спеціаліст першої категорії"

70 % у закладі / населеному пункті / районі / області (місті Києві);

"спеціаліст вищої категорії"

90 % у закладі / населеному пункті / районі / області (місті Києві) / за кордоном;

4) супроводження лауреатів (переможців) учнівських або студентських виконавських конкурсів (не застосовується для концертмейстерів відділів хореографії, концертмейстерів хору, вокалістів тощо, публічні виступи яких не вимагають супроводу концертмейстера):

"спеціаліст"

не вимагається;

"спеціаліст другої категорії"

переможці шкільних або міських, районних конкурсів;

"спеціаліст першої категорії"

переможці (дипломанти) обласних або відкритих обласних конкурсів;

"спеціаліст вищої категорії"

переможці (лауреати, дипломанти) всеукраїнських або міжнародних конкурсів;

5) забезпечення спільно з викладачем досягнення навчальних результатів, визначених навчальною програмою за підсумками відповідних років навчання (не застосовується для оцінювання викладачів культурно-мистецьких коледжів), від загальної кількості здобувачів, які навчаються в класі відповідного викладача:

"спеціаліст"

50 %;

"спеціаліст другої категорії"

60 %;

"спеціаліст першої категорії"

70 %;

"спеціаліст вищої категорії"

80 %.

3. Для майстра виробничого навчання:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні кваліфікаційних категорій, досягнутими майстром виробничого навчання в міжатестаційний період (педагогічні досягнення), є:

1) реалізація змісту, форм, методів і засобів навчального процесу:

"спеціаліст"

заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів виробничого навчання для конкретної навчальної дисципліни;

"спеціаліст другої категорії"

заняття проводяться за типовою навчальною програмою, реалізується весь набір методів, прийомів, засобів виробничого навчання для конкретної навчальної дисципліни, частково застосовуються елементи інших методик (методи, прийоми, засоби, техніки);

"спеціаліст першої категорії"

заняття проводяться з широким застосуванням елементів різних методик (методи, прийоми, засоби, техніки), розробляється педагогічна проблема, яка потребує вирішення;

"спеціаліст вищої категорії"

розроблено власний метод викладання (прийом, засіб, техніка), спрямований на вирішення педагогічної проблеми та підвищення якості культурно-мистецької освіти, нові підходи до навчання й розвитку здобувачів освіти, які мають доведену ефективність.

За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються показники щодо фактів викладання, проведення майстер-класів на міжнародних заходах в Україні та за її межами, у тому числі на запрошення іноземних закладів освіти.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є:

застосування комп'ютерних технологій та/або сучасних технічних засобів під час проведення аудиторних занять - від 10 % часу, передбаченого робочою навчальною програмою з дисципліни викладання;

активна участь у організації та проведенні мистецьких акцій, пов'язаних зі змістом мистецької освіти, передбаченим навчальною програмою дисципліни, яку він викладає;

2) мінімальна кількість здобувачів освіти з числа тих, кого він навчає, які:

досягли навчальних результатів, визначених навчальною програмою у відповідному році навчання, від загальної кількості здобувачів, які навчаються у класі відповідного майстра виробничого навчання:

"спеціаліст"

60 %;

"спеціаліст другої категорії"

70 %;

"спеціаліст першої категорії"

80 %;

"спеціаліст вищої категорії"

90 %;

регулярно відвідують заняття з навчальної дисципліни, яку він викладає, від загальної кількості здобувачів, які вивчають відповідну навчальну дисципліну:

"спеціаліст"

90 %;

"спеціаліст другої категорії"

90 %;

"спеціаліст першої категорії"

90 %;

"спеціаліст вищої категорії"

100 %.

Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність випускників, які вступили до закладів професійної, фахової передвищої або вищої освіти за спеціальностями, які вимагають демонстрування під час вступу компетентностей у сфері відповідного виду мистецтва;

3) кількість демонстрацій творів кожного здобувача освіти на культурно-мистецьких заходах, не враховуючи контрольні заходи:

"спеціаліст"

1 у закладі / населеному пункті / районі;

"спеціаліст другої категорії"

1 у закладі / населеному пункті;

"спеціаліст першої категорії"

1 у закладі / населеному пункті / районі;

"спеціаліст вищої категорії"

1 у закладі / населеному пункті / районі, області (місті Києві).

Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є наявність здобувачів, які стали переможцями (лауреатами, дипломантами) учнівських або студентських мистецьких, у тому числі виконавських конкурсів.

Додатковими результативними показниками, які враховуються при оцінюванні роботи педагогічного працівника, також є:

сольне (індивідуальне) виконавство або виставкова діяльність на заходах для здобувачів освіти відповідного закладу та/або на заходах, що проводяться в межах популяризації закладу в громаді, регіоні, країні, за кордоном;

перемоги на професійних виконавських та інших мистецьких конкурсах всеукраїнського та/або міжнародного рівня;

інша професійна мистецька діяльність, спрямована на розвиток майстерності педагогічного працівника;

участь у якості доповідача у наукових, науково-практичних, науково-методичних конференціях з питань розвитку мистецтва, культурно-мистецької освіти тощо.

Досягнення таких додаткових результативних показників не може перевищувати 5 % від загальної суми балів, отриманих відповідним педагогічним працівником за виконання умов, критеріїв та результативних показників, визначених цим розділом.

Педагогічні працівники, які працюють на посадах завідувача навчально-виробничої (навчальної) майстерні, завідувача відділу (відділення) та інших посадах педагогічних працівників, які не передбачають присвоєння кваліфікаційних категорій, атестуються на відповідність посаді з урахуванням вимог, визначених главою 2 цього розділу. Для встановлення певних тарифних розрядів викладачам, концертмейстерам або майстрам виробничого навчання, які не мають вищої освіти спеціаліста або магістра, враховується відповідність критеріям та обов'язковим мінімальним результативним показникам, передбаченим у пунктах 1 - 3 цього розділу, для присвоєння кваліфікаційних категорій, яким установлюються відповідні тарифні розряди.

4. Для методистів:

критеріями та результативними показниками, які враховуються при підтвердженні, присвоєнні чергової кваліфікаційної категорії методистам, є:

1) для кваліфікаційної категорії "спеціаліст":

здійснення координації методичної діяльності педагогічних працівників закладу або закладів мистецької освіти відповідно до напряму методичної роботи - згідно з щорічними планами роботи;

ведення моніторингу навчально-методичного забезпечення закладу/закладів культурно-мистецької освіти - згідно з щорічними планами роботи;

планування та організація роботи, забезпечення проведення методичних комісій, робочих груп з розроблення освітніх та навчальних програм, іншого навчально-методичного забезпечення - згідно з щорічними планами роботи;

2) для кваліфікаційної категорії "спеціаліст другої категорії":

досягнення показників за критеріями, визначеними підпунктом 1 цього пункту;

ведення моніторингу впровадження стандартів, типових освітніх програм початкової, профільної, фахової передвищої культурно-мистецької освіти - згідно з щорічними планами роботи;

участь у плануванні та проведенні методичних, навчально-методичних заходів (семінарів, засідань за круглим столом, конференцій, конкурсів навчальних програм) за напрямом методичної роботи - 5 заходів;

3) для кваліфікаційної категорії "спеціаліст першої категорії":

досягнення показників за критеріями, визначеними підпунктами 1, 2 цього пункту;

участь у розробленні стандартів фахової передвищої мистецької освіти, типових навчальних програм початкової, профільної та фахової передвищої освіти мистецької освіти, у тому числі інклюзивної мистецької освіти початкового рівня, систем внутрішнього моніторингу якості культурно-мистецької освіти - згідно з щорічними планами роботи;

4) для кваліфікаційної категорії "спеціаліст вищої категорії":

досягнення показників за критеріями, визначеними підпунктами 1 - 3 цього пункту;

підготовка на підставі самостійного вивчення та узагальнення рекомендацій щодо впровадження (застосування) передового педагогічного, у тому числі зарубіжного, досвіду викладання навчальних дисциплін у закладах культурно-мистецької освіти відповідно до напряму своєї методичної роботи (враховується наявність таких рекомендацій та підтвердження їх застосування). За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються показники щодо фактів розроблення авторського педагогічного методу (прийому, засобу), або навчальної програми, або методичних рекомендацій тощо, що пройшли зовнішню незалежну експертизу та використовуються в освітньому процесі закладів культурно-мистецької освіти відповідного рівня;

надання практичної допомоги суб'єктам мистецько-освітньої діяльності з питань планування, організації та провадження методичної діяльності (враховується кількість відповідних консультацій, наданих методистом за міжатестаційний період). Додатковим результативним показником, який враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є самостійне рецензування навчальних програм, підручників, посібників, створених педагогічними працівниками закладів культурно-мистецької освіти;

самостійна організація та проведення трьох методичних та/або навчально-методичних заходів (семінари, засідання за круглим столом, конференції, конкурси навчальних програм) за напрямом методичної роботи. Додатковим результативним показником, що враховується при оцінюванні роботи педагогічного працівника за цим критерієм, є проведення занять з підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідного напряму.

У закладах (установах), у штатному розписі яких визначені посади методистів із зазначенням кваліфікаційних категорій "методист", "методист II категорії", "методист I категорії", "методист вищої категорії", педагогічні працівники, які їх займають, атестуються на відповідність посадам з урахуванням критеріїв, визначених цією главою, для еквівалентних кваліфікаційних категорій.

4. Умови, критерії та обов'язкові мінімальні результативні показники роботи педагогічних працівників, які враховуються при присвоєнні, підтвердженні педагогічних звань

1. Педагогічне звання "Старший викладач" присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії", "спеціаліст вищої категорії", або педагогічному працівнику, який не має вищої освіти ступеня магістра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та який має встановлений вищий тарифний розряд і результативні показники, досягнуті ним у міжатестаційний період, за такими критеріями (педагогічні досягнення):

1) надання практичної допомоги викладачам за місцем роботи (наставництво) відповідно до річних планів роботи. За відсутності результативних показників за цим критерієм враховуються наявність та кількість випускників, які вступили до закладів спеціалізованої передвищої або вищої мистецької освіти та/або працевлаштувалися за отриманою спеціальністю і пропрацювали три і більше років (для викладачів культурно-мистецьких коледжів);

2) організація і проведення:

трьох заходів згідно з планом роботи методичного об'єднання закладу та/або методичних об'єднань міського/районного/обласного рівня;

трьох мистецько-освітніх заходів (концерти, виставки, конкурси, вистави, олімпіади тощо), спрямованих на досягнення здобувачами освіти результатів, передбачених навчальною програмою.

У разі наявності у штатних розписах культурно-мистецьких коледжів посад старшого викладача педагогічні працівники, які займають ці посади, атестуються на відповідність посаді з виконанням критеріїв та результативних показників, визначених цим розділом.

2. Педагогічне звання "Викладач-методист" присвоюється педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та який має результативні показники за такими критеріями:

1) розроблення власного (авторського) методу, прийому тощо, спрямованого на вирішення конкретної педагогічної проблеми, реалізацію індивідуального підходу до здобувачів освіти для більш ефективного досягнення ними результатів, передбачених навчальною програмою, або упорядкування (створення) навчального репертуару з дисципліни, яку викладає, або створення авторської постановки учнівської (студентської) вистави, балету, спрямованих на демонстрування здобувачами досягнутих результатів навчання, або розроблення навчального підручника/посібника, навчальної програми, створення авторської методики викладання навчальної дисципліни (далі - методичне досягнення);

2) впровадження та ефективне використання власного методичного досягнення у педагогічній діяльності;

3) підтвердження впровадження та ефективності застосування (результат) власного методичного досягнення, отримання позитивних фахових експертних висновків від двох і більше зовнішніх незалежних експертів;

4) проведення трьох і більше заходів, спрямованих на поширення власного методичного досягнення та досягнутих результатів роботи з його застосуванням у професійному середовищі (виступи на методичних заходах, конференціях, майстер-класи, тренінги тощо).

3. Педагогічне звання "Викладач-методист" підтверджується педагогічному працівнику, який має підтверджену кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії" та результативні показники за такими критеріями:

1) участь у розробленні освітніх, навчальних програм, у тому числі типових, створення методичних рекомендацій з викладання предмету тощо;

2) проведення майстер-класів, інших заходів з поширення власного методичного досягнення, інших методик викладання, в тому числі в межах підвищення кваліфікації педагогічних працівників відповідної спеціалізації;

3) участь у заходах, що проводяться в межах школи молодого викладача (відповідно до річних планів роботи).

За цими критеріями враховується кількість заходів, до яких залучався педагогічний працівник.

За відсутності показників за критерієм, визначеним у підпункті 3 цього пункту, враховуються наявність та кількість випускників, які працевлаштовані після випуску і пропрацювали три і більше років за отриманою спеціальністю.

4. Педагогічне звання "Майстер виробничого навчання II категорії" присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно кваліфікаційну категорію "спеціаліст першої категорії", або педагогічному працівнику, який не має вищої освіти ступеня магістра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та який має результативні показники, досягнуті ним у міжатестаційний період, за такими критеріями:

1) надання практичної допомоги викладачам за місцем роботи (наставництво) відповідно до річних планів роботи;

2) навчання здобувачів, які вступили до закладів спеціалізованої передвищої або вищої мистецької освіти, що вимагають при вступі демонстрування мистецьких виконавських компетентностей;

3) стаж педагогічної роботи - п'ять років.

5. Педагогічне звання "Майстер виробничого навчання I категорії" присвоюється, підтверджується педагогічному працівнику, якому попередньо присвоєно або підтверджено кваліфікаційну категорію "спеціаліст вищої категорії", або педагогічному працівнику, який не має вищої освіти ступеня магістра / освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста та який має результативні показники, досягнуті ним у міжатестаційний період, за такими критеріями:

1) надання практичної допомоги викладачам за місцем роботи (наставництво) відповідно до річних планів роботи;

2) навчання здобувачів, які вступили до закладів спеціалізованої передвищої або вищої мистецької освіти, що вимагають при вступі демонстрування мистецьких виконавських компетентностей;

3) стаж педагогічної роботи - вісім років.

 

Начальник відділу
мистецької і художньої освіти

Т. Колос

 

Додаток 1
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 13 розділу II)

 

   

 

 
   
   
   
   
   
   
   

Голова атестаційної комісії

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

Секретар

____________
(підпис)

_____________________
(прізвище, ініціали)

 

Додаток 2
до Положення про атестацію педагогічних працівників закладів (установ) освіти сфери культури
(пункт 4 розділу III)

Голові атестаційної комісії
_______________________________________
(найменування закладу (установи), органу управління)
_______________________________________
                        (прізвище, ініціали заявника)

ЗАЯВА

Прошу провести чергову (позачергову) атестацію у 20__ році.

Повідомляю про себе такі дані:

дата проходження та результати попередньої атестації;

освіта (вища / фахова передвища / середня спеціальна);

ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) вищої освіти (молодший спеціаліст / бакалавр / спеціаліст / магістр);

заклад вищої (фахової передвищої, середньої спеціальної) освіти, де виданий диплом про освіту;

спеціальність, зазначена в дипломі;

кваліфікація, зазначена в дипломі (додатку до диплома);

стаж педагогічної роботи;

посада, за якою атестується (яку займає) заявник;

навчальна дисципліна (навчальні дисципліни), яку (які) викладає заявник (для викладачів та майстрів виробничого навчання).

"___" ____________ 20__ року

___________________
(підпис)

 

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень