Сектор освіти Буської районної державної адміністрації

Про сектор освіти

Робота сектору освіти Буської РДА спрямована на виконання Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, “Про дошкільну освіту”, “Про позашкільну освіту”  інших нормативно-законодавчих документів щодо розвитку освітньої галузі, забезпечення прав громадян України на освіту; реалізацію сучасної державної політики в освітянській галузі району; дотримання норм безпеки життєдіяльності всіх учасників навчально-виховного процесу; розширення: напрямків та поглиблення змісту роботи щодо організаційно-методичного, кадрового та матеріально-технічного забезпечення закладів освіти району; інформаційного простору; впровадження комп’ютерної техніки та передових освітніх технологій в  управлінську діяльність керівників закладів освіти району, підвищення рівня відповідальності  педагогів за кінцевий результат своєї праці.